NKC - revije studenata
18.6.2013 - revija IV god.studenata Int.Un.u Novom Pazaru- dep. u Nisu