NKC - revije studenata
5.7.2011 - revija IV god.studenata Int.Un.u Novom Pazaru- dep. u Nisu